§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma Suerte Patrycja Lebioda z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kaczeńcowej 32 (NIP: 7792389192, REGON: 380383073) zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs trwa od 1.06.2020 r. od godz. 14:00 do 7.06.2020 r. do godziny 18:00.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram (dalej zwany „Serwisem”).
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Serwis.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Zasady udziału w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki: 1) zaobserwować profil @kidodo.pl na Instagramie; 2) polubić post konkursowy; 3) oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym 3 osoby oraz napisać, jaki kolor bidonu z obciążoną słomką marki KIDodo chciałby otrzymać jako nagrodę w konkursie.

§3. Nagrody
1. Trzech Zwycięzców otrzyma nagrodę główną – bidon z obciążoną słomką marki KIDodo w wybranym przez siebie kolorze.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 8.06.2020 r. o godz. 20.00 pod postem konkursowym na Instagramie.
3. W ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników, Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami poprzez wiadomość prywatną w celu uzyskania danych do wysyłki.
4. Nagrody zostaną wysłane na adresy podane przez Zwycięzców w ciągu 24 godz. od momentu otrzymania danych do wysyłki.

§4. Dane osobowe
1. Dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą wyłącznie w celu przekazania nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagród.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
4. Dane niezbędne do wydania nagrody:
– imię i nazwisko,
– adres,
– numer telefonu.
5. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki nagród i po ich wydaniu zostaną usunięte. Każdy ze Zwycięzców jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania/usunięcia/przenoszenia kontaktując się z Organizatorem drogą elektroniczną (e-mail: kidodo@kidodo.pl).

§5. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej marki KIDodo przez cały czas trwania konkursu.