Zwiększająca się z roku na rok presja zapisywania dzieci na jak największą liczbę zajęć pozalekcyjnych jest silniejsza niż kiedykolwiek. Najnowsze badania pokazują, jak znaczącą rolę w życiu rodzinnym odgrywają zajęcia dodatkowe dzieci, na przykład zajęcia muzyczne czy sportowe.

Próbując zrozumieć wpływ zajęć pozalekcyjnych na życie rodzinne, naukowcy przeprowadzili wywiad z niemal 50 rodzinami, których dzieci uczęszczały do dwunastu różnych szkół podstawowych. Odkryli oni, że większość dzieci (aż 88%!) brała udział w zorganizowanych zajęciach pozaszkolnych od 4 do 5 dni w tygodniu, a 58% dzieci miało więcej niż jedne zajęcia dodatkowe w ciągu jednego dnia. Spowodowało to, że zajęcia te wyraźnie zdominowały życie rodzinne, a zjawisko to było zauważalne zwłaszcza w rodzinach posiadających więcej niż jedno dziecko.

W konsekwencji, rodziny spędzały mniej czasu razem, a zasoby finansowe rodziców oraz ich energia były często wyczerpane. Jedna z matek przyznała wprost, że jej dzieci były wykończone i nie wracały do domu przed godziną 9:00-10:00 wieczorem. Powiedziała też, że jest ogromnie szczęśliwa, jeśli któreś z zajęć zostają odwołane.

Zwiększona liczba zajęć pozalekcyjnych spowodowana jest ogromną presją ze strony szkół oraz współzawodnictwem rodziców i dzieci.  Rodzice chcą zatroszczyć się o jak najlepszą przyszłość swoich dzieci i czasem wydaje im się, że jeśli zapiszą dziecko na więcej zajęć to oznaczać to będzie, że są lepszymi rodzicami. Mają też oni nadzieję, że zajęcia te przyniosą ich dzieciom wiele krótkoterminowych i długoterminowych korzyści. Jednak wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Dzieci mogą oczywiście czerpać pewne korzyści z uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne, jednak napięty plan zajęć może wpływać negatywnie na rozwój dziecka oraz jego relacje z członkami rodziny.

Podnoszenie świadomości rodziców w sprawach związanych z zajęciami pozalekcyjnymi ich dzieci może im pomóc w radzeniu sobie z presją zewnętrzną w procesie planowania tych zajęć i sprawić, że nie będą się oni czuli winni, jeśli nie zapiszą swoich dzieci na dodatkowe zajęcia. Przede wszystkim należy pamiętać, że zbyt napięty plan zajęć dodatkowych może wyrządzić dziecku więcej szkody niż pożytku.

Źródła:

Taylor & Francis Group. „Are your children overdoing it? Too many extracurricular activities can do more harm than good.” ScienceDaily. ScienceDaily, 14 May 2018. www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514122423.htm